športovo-marketingová agentúra

Zdieľame

Pomáhame:

športovým klubom a jednotlivcom

Prinášame inovatívny pohľad na športové kluby a športovcov ako značku, s ktorou sa fanúšikovia a partneri identifikujú, spájajú a prezentujú.

športovým zväzom a organizáciám

Zabezpečíme strategické plánovanie dôležité pre celkový rozvoj vášho zväzu alebo športovej organizácie.

Služby

Zabezpečíme pre vás

Vytvorenie značky

Silná športová značka zvyšuje hodnotu klubu pre akcionárov, fanúšikov a partnerov klubu.

Marketing značky​

Sponzoring nie je len o umiestnení loga do priestoru, ale o vzájomnom prepojení partnera a športu.

Digitálnu stratégiu

Vhodne nastavená stratégia vychádzajúca z dát dokáže dlhodobo prinášať želaný rast značky.

Obsah na siete

Sociálne siete dnes patria k najsilnejším marketingovým nástrojom, kvalitný obsah je cestou k úspechu.

Grafický dizajn

Zdieľanie obsahu v graficky atraktívnom prevedení zvyšuje šancu na väčší celkový dosah.

Video produkciu

Rozhovory, zostrihy, pozvánky a iné formy videí priblížia kľúčové okamihy efektívnejšie ako slová.

O nás

Sme viac ako marketingová agentúra

Sharewin je profesionálna marketingová agentúra poskytujúca služby v oblasti športu a športového marketingu. V čom je Sharewin odlišný od tradičných marketingových agentúr? Šport je živel, ktorého výsledok je nepredvídateľný. Hranica medzi úspechom a neúspechom je tenká, vhodne zvolená stratégia a komunikácia kľúčová. Preto je pre nás základom dôkladná analýza vychádzajúca z dát, stratégia postavená na skúsenostiach, ale aj flexibilita prístupu a na mieru šitá ponuka.