Vzťahy s verejnosťou

a ich fanúšikov

Čo sú vzťahy s verejnosťou?

Vzťahy s verejnosťou (PR – Public Relations) sa v športe týkajú riadenia a udržiavania vzťahov so širokou verejnosťou, médiami, fanúšikmi, sponzormi a ostatnými zainteresovanými stranami. Tieto vzťahy sú dôležité pre športové organizácie, tímy a športovcov, pretože pomáhajú budovať pozitívnu reputáciu, zvyšovať povedomie o značke a vytvárať dôveru voči verejnosti. Organizácie a športovci vedia vďaka týmto vzťahom lepšie komunikovať svoje rozhodnutia, ciele, úspechy či neúspechy alebo reagovať na vzniknuté situácie.

Prečo potrebujete PR?

Zdieľanie podstatných informácií tým správnym spôsobom rozhoduje o tom, ako budú na vaše správy reagovať ich adresáti. Tie k nim vieme dostať cez správne zvolené kanály a zabezpečiť, aby sa to, čo komunikujete dostalo od sponzorov a partnerov cez fanúšikov až k vašim súperom. 

V rámci vzťahov s verejnosťou vieme zabezpečiť

Poradenstvo v oblasti vzťahov s verejnosťou

  • poradenstvo a analýza predchádzajúcich komunikačných aktivít, vytvorenie individuálnej mediálnej stratégie, služby v oblasti internej komunikácie, organizovanie tlačových konferencií a koordinácia vzťahov s médiami vrátane PR služieb pre športové podujatie

Krízová komunikácia

  • krízová komunikácia s verejnosťou a médiami, poradenstvo v oblasti krízovej komunikácie

Tvorba obsahu

  • tvorba propagačných, komunikačných aktivít, mediálnych výstupov a obsahu pre sociálne siete, či oficiálne komunikačné kanály na základe zvolenej stratégie, copywriterské služby, foto a video služby
To najlepšie pre
Posuňme spoločne vás, váš klub, vás ako športového partnera, vašu arénu či vaše podujatie na novú úroveň. Zdieľajme spoločne vášeň, emócie a úspech, ktoré šport prináša.

Staňte sa aj vy súčasťou športovej rodiny, kde sa delíme o svoj úspech a radosť zo športu.
+421 907 353 873
+421 904 014 849
+421 902 142 189
Tajovského 35
97404 B. Bystrica
info@sharewin.sk
obchod@sharewin.sk