Event marketing

a ich fanúšikov

Čo je event marketing?

Event marketing je forma marketingu, ktorá sa zameriava na vytváranie a správu udalostí s cieľom dosiahnuť určené marketingové a obchodné ciele. Tieto udalosti môžu byť rôzneho charakteru, ako napríklad konferencie, veľtrhy, podujatia, súťaže, firemné stretnutia, galavečery a ďalšie.

Event marketing kombinuje prvky marketingu, public relations, reklamy a komunikácie s cieľom vybudovať a posilniť vzťahy so zákazníkmi, zvýšiť povedomie o značke, generovať predaj, vytvoriť pozitívne zážitky a budovať lojalitu.

Výhody event marketingu.

Eventy poskytujú platformu na zviditeľnenie značky a prítomnosť v očiach verejnosti. S cieľom osloviť cieľovú skupinu a zvýšiť povedomie o značke môžu byť eventy sprevádzané reklamou, médiami a sociálnymi médiami. V prvom rade je potrebné na tieto eventy dostať cieľovú skupinu zákazníkov a naplniť ich očakávania z daného eventu. 

V rámci event marketingu vieme zabezpečiť

Marketingová podpora pri organizovaní športových podujatí

  • analýza cieľovej skupiny, poradenstvo v oblasti tvorby programu a produkcie športových podujatí, tvorba komunikačnej stratégie pre podujatie, spoluorganizovanie a koordinácia logistických a technických činností z hľadiska marketingu, konzultácie a poradenstvo v oblasti propagačných aktivít podujatia

Vyhľadávanie partnerov podujatia

  • vyhľadávanie vhodných partnerov pre dané športové podujatie v súlade so zvolenou stratégiou

Návrh a tvorba partnerských aktivít a obsahu

  • navrhovanie aktivít na prepájanie partnera a športového podujatia, tvorba atraktívneho obsahu pre danú cieľovú skupinu spoločnosti s prihliadaním na asociovanie partnera so silou a atraktivitou športového podujatia

Tvorba obsahu

  • tvorba obsahu vrátane profesionálnych foto materiálov, indoor a outdoor video materiálov, animácií, tvorba grafických tlačových a digitálnych vizuálov, copywriterské služby

Správa sociálnych sietí

  • správa sociálnych sietí a analytika (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok), plánovanie a komunikácia, content marketing
To najlepšie pre
Posuňme spoločne vás, váš klub, vás ako športového partnera, vašu arénu či vaše podujatie na novú úroveň. Zdieľajme spoločne vášeň, emócie a úspech, ktoré šport prináša.

Staňte sa aj vy súčasťou športovej rodiny, kde sa delíme o svoj úspech a radosť zo športu.
+421 907 353 873
+421 904 014 849
+421 902 142 189
Tajovského 35
97404 B. Bystrica
info@sharewin.sk
obchod@sharewin.sk