Športový sponzoring

a ich fanúšikov

Čo je športový sponzoring?

Športový sponzoring je forma marketingovej stratégie, pri ktorej organizácia alebo značka podporuje športovú organizáciu, tím, športovca alebo športovú udalosť s cieľom dosiahnuť rôzne výhody a výsledky pre obidve strany. Forma podpory môže byť finančného, materiálneho alebo iného charakteru s cieľom priniesť pridanú hodnotu ako pre partnera, tak aj pre tím či športovca. 

Ako pristupujeme k sponzoringu?

Sponzori a partneri zastávajú nenahraditeľnú rolu v profesionálnom športe. Práve vďaka nim dokážu športovci a tímy zabezpečovať plynulý chod svojich športových družstiev. V rámci sponzoringu sa snažíme pre partnerov prinášať vyššiu hodnotu ako len umiestnenie loga do viditeľného mediálneho priestoru. Prichádzame s riešeniami, ktoré poskytnú pridanú hodnotu  pre tím, športovcov a ich partnerov, ale aj pre fanúšikov. 

V rámci sponzoringu vieme zabezpečiť

Poradenstvo pre kluby, jednotlivcov a organizácie

  • poradenstvo v oblasti sponzorských a partnerských aktivít pre kluby, jednotlivcov a organizácie, konzultácie pri hľadaní potenciálnych sponzorov a partnerov, aktívne vyhľadávanie partnerov

Aktivácia partnerov v oblasti športu

  • vytvorenie sponzorskej stratégie pre spoločnosti a podniky v oblasti športu, vyhľadávanie vhodných partnerov v oblasti športu v súlade so zvolenou stratégiou zohľadňujúc princípy brandingu, identity a vytvárania pozitívneho imidžu spoločnosti

Návrh a tvorba partnerských aktivít a obsahu

  • navrhovanie aktivít na prepájanie spoločnosti a partnera v oblasti športu, tvorba atraktívneho obsahu pre danú cieľovú skupinu spoločnosti s prihliadaním na asociovanie partnera so silou a atraktivitou športového partnera

Ponuka partnerstiev

Pre organizácie, ktoré sa s nami rozhodnú spolupracovať ponúkame partnerský program, v ktorom im aktívne hľadáme sponzorov a partnerov, ktorí zdieľajú rovnaké nadšenie pre šport. V rámci nášho partnerského programu má každá športová organizácia vytvorený svoj súkromný profil, ktorý obsahuje informácie o tom, akých partnerov hľadá a čo vie na druhej strane ponúknuť. Profil obsahuje tiež informácie o reklamných priestoroch, komunikačných kanáloch a ich dosahoch a ďalšie informácie, ktoré sú užitočné.  

To najlepšie pre
Posuňme spoločne vás, váš klub, vás ako športového partnera, vašu arénu či vaše podujatie na novú úroveň. Zdieľajme spoločne vášeň, emócie a úspech, ktoré šport prináša.

Staňte sa aj vy súčasťou športovej rodiny, kde sa delíme o svoj úspech a radosť zo športu.
+421 907 353 873
+421 904 014 849
+421 902 142 189
Tajovského 35
97404 B. Bystrica
info@sharewin.sk
obchod@sharewin.sk