Športový marketing​

a ich fanúšikov

Čo je športový marketing?

V rámci marketingových potrieb pre športové kluby, organizácie jednotlivcov a ostatné subjekty sa zameriavame na identifikáciu a propagáciu špecifických segmentov trhu a nastavovanie správnych procesov pre požadovaný progres s tým spojených aktivít. Do týchto segmentov môžeme zaradiť partnerov, sponzorov, fanúšikov a v neposlednom rade aj média. V rámci športového marketingu zabezpečujeme rôzne aspekty, ako je stratégia značky, komunikačné a reklamné aktivity, sponzorstvo, vzťahy s verejnosťou a digitálny marketing pre sociálne siete.

Prečo je marketing dôležitý?

V súčasnom konkurenčnom a globalizovanom športovom priemysle je športový marketing nevyhnutný pre úspech športových organizácií a jednotlivých športovcov. Pomáha im dosiahnuť finančnú udržateľnosť, zvyšovať záujem fanúšikov, získavať sponzorské a mediálne partnerstvá a budovať pozitívnu reputáciu. Prostredníctvom správneho využitia marketingových stratégií a nástrojov môžu športové organizácie dosiahnuť konkurenčnú výhodu a dlhodobý úspech v rámci svojho odvetvia.

V rámci marketingu vieme zabezpečiť

Komplexná športovo-marketingová analýza

  • analýza a zhodnotenie aktuálnych silných a slabých stránok na základe interných a externých faktorov a konkurencie spolu s vyhodnotením priestoru pre potenciálny rast a prípadné riziká 
  • analýza organizácie klienta, analýza cieľovej skupiny klienta a jej požiadaviek

Tvorba športovo-marketingovej stratégie

  • vytvorenie vhodnej športovo-marketingovej stratégie na základe výsledkov analýzy 
  • stanovenie dlhodobých a čiastkových cieľov a KPI na základe analýzy spolu s čiastkovým a celkovým plánom na ich dosiahnutie

Implementácia a riadenie športovo-marketingovej stratégie

  • implementácia konkrétnych krokov športovo-marketingovej stratégie, koordinácia a prispôsobenie marketingových aktivít na základe danej stratégie

Tvorba obsahu a propagačných materiálov

  • tvorba obsahu vrátane profesionálnych foto materiálov, indoor a outdoor video materiálov, animácií,  tvorba grafických tlačových a digitálnych vizuálov, copywriterské služby, návrh merchu

Správa sociálnych sietí

  • správa sociálnych sietí a analytika (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, TikTok), plánovanie a komunikácia, content marketing
To najlepšie pre
Posuňme spoločne vás, váš klub, vás ako športového partnera, vašu arénu či vaše podujatie na novú úroveň. Zdieľajme spoločne vášeň, emócie a úspech, ktoré šport prináša.

Staňte sa aj vy súčasťou športovej rodiny, kde sa delíme o svoj úspech a radosť zo športu.
+421 907 353 873
+421 904 014 849
+421 902 142 189
Tajovského 35
97404 B. Bystrica
info@sharewin.sk
obchod@sharewin.sk